rezerwacja teatime

Komunikat Zarządu / 10.01.2022

Koleżanki i Koledzy Golfiści, członkowie Stowarzyszenia ŚKG

Za nami kolejny rok pandemii covidowej , gwałtownego wzrostu inflacji a przed nami nowy sezon 2022. Niestety też z wieloma znakami zapytania [ jak chociażby jakość naszych greenów w nowym sezonie]. Mamy wspólną nadzieję, że nasz ukochany golf uprawiany na otwartej przestrzeni będzie wspierał i odbudowywał naszą kondycję fizyczną i psychiczną.

Jak co roku jedną z najważniejszych decyzji przed , która stoi Zarząd jest ustalenie na nowy sezon cennika opłat golfowych dla członków oraz golfistów spoza naszego stowarzyszenia, którzy chcą korzystać z dostępu do naszego pola i akademii.

Temat podwyżek opłat jest zawsze trudnym tematem, który powinien być kompromisem pomiędzy przychodami uzyskiwanymi z opłat za korzystanie z pola i jego otoczenia, a dynamicznie rosnącymi kosztami utrzymania pola, na które składają się między innymi:

• koszty paliwa i energii elektrycznej, o taryfach na nowy rok wszyscy wiemy - niestety ŚKG jest odbiorcą z rynku nieregulowanego i w naszym przypadku wzrosty będą zdecydowanie wyższe niż na rynku odbiorcy indywidualnego [ na dziś taryfa na rok 2022 u naszego dostawcy tj. TAURON S.A. nie została jeszcze opublikowana]

• koszty pracy wraz z narzutami, [ gwałtowny wzrost płacy minimalnej ]

• koszty zakupu maszyn, ich utrzymania i konserwacji - a w tym stałe miesięczne raty leasingowe [ w ostatnim okresie trzy podwyżki stóp procentowych przez NBP i planowane kolejne w roku 2022],

• koszty nawozów i ich stosowania, i wiele innych ważnych wydatków, utrzymujących standard i jakość pola oraz całej towarzyszącej infrastruktury.

Na rok 2022 jako Zarząd podjęliśmy decyzje o podwyższeniu opłat za:

1. green fee dla nie członków ŚKG,

2. opłat za piłeczki na DR,

3. dla członków ŚKG - opłata indywidualna i rodzinna wpłacona do 28.02 pozostaje na poziomie składki, która obowiązywała w roku 2021 po 1 kwietnia.Po tym okresie zostaje podwyższona.

Podstawowa stawka w roku 2022 uprawniająca do gry na naszym polu to 3200 zł dla golfisty, który nie jest członkiem ŚKG oraz 2150 zł dla członka ŚKG, opłacone do dnia 28.02.2022 r.Wszystkie porównania w innych grupach należy odnosić do tych stawek.

Przypominamy naszym golfistom, że PZG w roku ubiegłym zmienił kalendarz sezonu golfowego. Obecnie sezon golfowy rozpoczyna się 1 stycznia a kończy z dniem 31 grudnia każdego roku. Przedłużenie aktywności swojej karty HCP na nowy rok jest warunkowane opłaceniem składki na rzecz PZG do 30 stycznia br. Po tym terminie karta HCP jest nieaktywna do czasu jej ponownego opłacenia.

Zarząd ŚKG