rezerwacja teatime

Reguły lokalne

Reguły Lokalne ŚKG w pliku PDF do pobrania po kliknięciu TUTAJ

Reguły Lokalne ŚKG

1. Aut (granice pola) wyznaczają białe paliki i ogrodzenie driving range. Paliki, słupy, linki napinające siatkę i siatka ogrodzenia driving range są elementami określającymi aut i nie przysługuje od nich uwolnienie bez kary. Piłka zagrana poza drogę (po prawej stronie dołka 1) jest autowa , nawet jeżeli leży na innej części pola.

2. Białe paliki po lewej stronie dołków 1 i 7 wyznaczają aut wewnętrzny, który dotyczy tylko rozgrywających dołek 1 lub 7. Białe paliki po prawej stronie dołka 6 wyznaczają aut, który dotyczy tylko dołka 6. W czasie rozgrywania innych dołków, w/w paliki autowe są sztucznymi utrudnieniami nieruchomymi.

3. Obszary kary oznaczone są czerwonymi lub żółtymi palikami i/lub liniami.

4. Nieoznaczone stawy na dołku 7 oraz 13 są czerwonymi obszarami kary. Granicę obszaru kary wyznacza brzeg stawu.

5. Terenem w naprawie są miejsca oznaczone niebieskimi palikami i/lub liniami oraz klomby kwiatowe wysypane żwirkiem i kamieniami.

6. Tablice kierunkowe, informacyjne i reklamowe, kosze na śmieci, ławki, linki i paliki przytrzymujące drzewka, zraszacze, brukowane ścieżki itp. są sztucznymi utrudnieniami nieruchomymi.

7. Biało-niebieskie paliki i/lub linie wyznaczają teren w naprawie, z którego gra jest zabroniona. Uwolnienie zgodne z Regułą 16.1f jest obowiązkowe.

8. Młode drzewka iglaste niższe niż jedna długość kija objęte są zakazem gry. Uwolnienie zgodne z Regułą 16.1f jest obowiązkowe.

9. Na dołku 1 (po prawej stronie stawu) znajduje się dropping zone w postaci maty. Dla piłki, która wpadła do stawu, oprócz opcji zgodnych z Regułą 17.1 gracz ma możliwość (z jednym uderzeniem karnym) zagrania piłki z maty. Piłka może być położona na macie (nie musi być dropowana).

10. Modyfikacja Reguły 16.3. Uwolnienie bez kary jest dozwolone tylko dla piłki wbitej na obszarze głównym koszonym na wysokość fairway'a lub niżej. Dla potrzeb tej Reguły ściany bunkrów nie są koszone na wysokość fairway'a lub niżej.

11. Uwolnienie bez kary zgodne z Regułą 16.1b może być wzięte również wtedy, gdy sprinkler i piłka leżą na obszarze głównym koszonym na wysokość fairway'a lub niżej i sprinkler leży nie dalej niż jedna długość kija od greenu i od piłki i jest położony na linii gry.

12. Kiedy piłka gracza nie została znaleziona lub jest autowa można zastosować Regułę 18.2 lub poniższą Regułę Lokalną.

Dodając sobie 2 uderzenia karne gracz może wziąć uwolnienie poprzez zdropowanie piłki w obszarze uwolnienia, który wyznacza się następująco:

Należy wyznaczyć punkty odniesienia:

(A) punkt odniesienia piłki – oszacowany, przybliżony punkt gdzie piłka zginęła na polu lub punkt wyjścia piłki na aut

(B) punkt odniesienia fairway’a – punkt na fairway’u aktualnie rozgrywanego dołka położony jak najbliżej punktu (A) i nie bliżej dołka niż punkt (A)

Dla potrzeb tej Reguły Lokalnej określenie „fairway” oznacza obszar trawy na obszarze głównym, który jest koszony na wysokość fairway’a lub niżej.

Obszar uwolnienia oparty o wyznaczone punkty odniesienia: Wszędzie pomiędzy:

Lecz z następującymi ograniczeniami:

Gracz nie może skorzystać z tej Reguły Lokalnej jeśli:

Gracz może użyć tej Reguły Lokalnej także dla piłki prowizorycznej, jeśli nie zostanie ona znaleziona lub będzie autowa.